บริษัท เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จำกัด

6/50 หมู่ 8 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140