รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป โรงงาน และอื่น ๆ

บริษัท เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป โรงงาน และงานก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ถนน ระบบบำบัดน้ำเสีย อุโมงค์ ฯลฯ ออกแบบอาคารตามความต้องการ เหมาะสมกับสถานที่ มีแบบมาตรฐานให้ท่านเลือกตามความชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ มีบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

STEP 1. พูดคุย แนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านงานบริการและงานก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้าง ขนาดที่ดิน การใช้สอย การบริการ เป็นต้น

STEP 2. ลูกค้าตกลงแบบ

STEP 3. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและทำสัญญา

STEP 4. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ขอมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ขอมิเตอร์ประปาถาวร เป็นต้น

STEP 5. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และบริการหลังส่งมอบงานก่อสร้าง เช่น การรับประกันผลงาน